Marathi sex chatting marathi

आणि तिला खूप वेळ चोदले जसे ह्यापूर्वी मी कधीच केले न्हवते. जश्या माझ्या पत्नीला हेच हवे होते त्यामुळे मी तिला चोदावयास सुरुवात केली.

Marathi sex chatting marathi-31Marathi sex chatting marathi-17

मला तर एकदम झटका लागला होता आणि मी गरम पण झालो होतो. मी पन आता बसलो होतो आणि तिच्या बरोबर बोलू लागलो होतो. मी तिला म्हणले कि तुम्ही तर अजून काही पाहिले नाही आहे, ते तर फक्त एक ट्रेलर होते, तर ती म्हणू लागली कि चल आज मला मूवी दाखुवून दे. मग मी माझे कपडे काढून टाकले आणि मी तिला म्हणालो कि माझा लंड चोक तर ती अगोदर नाही म्हणू लागली.पण मी कसे तरी माझ्या लंड ला जीन्स मध्ये शांत करू लागलो होतो, तिने मागे वळून सोरी म्हणले, तिच्या कडे खूप सामान होते तर मी तिला थोडे विचारले कि घरी पर्यंत सामान पोचवतो. मग तिने मला थोडे गरम करणे चालू केले होते आणि ती म्हणू लागली होती कि तिने काल सर्व पाहिले. पण जेव्हा तिने माझा ७ इंच लंड पहिला तेव्हा ती सरळ त्यावर तुटून पडली आणि एका पोर्न स्टार सारखी त्याला लोलीपोप समजून चोकू लागली आणि जसे तिने माझा लंड तोंडात घेतला मी तर वेडा झालो आणि मला वाटत होते कि मी आकाशात उडत आहे मला समजत नव्हते कि मला काय होत आहे? ती १० मिनिटे माझा लंड चोकत राहिली आणि ती अशी चोकत होती कि मला कंट्रोल करणे अवघड जात होते आणि माझे वीर्य निघाले आणि तिने मजे ने माझे सर्व पाणी पिऊन टाकले. मग १० मिनिटांनी तिला कंट्रोल करणे अवघड जाऊ लागले आणि ती म्हणाली कि आता पटकन आत टाकून दे राजाआआ. ती तिच्या पुच्चीला माझ्या जीभेकडे करत होती आणि माझ्या डोक्याला तिच्या पुच्चीवर दाबत होती आता जेव्हा मला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे.मी म्हणले कि हो, मग तिने सोरी म्हणले कि जर वय ३२ टाकले तर कोणी तिला भाव देणार नाही, जे पण मेसेज येत होते ते वाल्गर येत होते कि प्यासी आहेस काय?मी येतो, मी तिला म्हणले कि मला वयाचे काही प्रोब्लेम नाही आहे, पण २४ पहिली आणि तुम्ही म्हणले कि ३२ आहे तर जरा शोक झालो होतो, मग तिने उतर दिले कि तू जरा ठीक मुलगा दिसतो आहेस, तू काय एक आंटी बरोबर फ्रेन्डशिप करणार?मग तिने उत्तर दिले होते मी एक विवाहित स्त्री आहे माझे वय ३२ आहे.

मी एकदम चकित झालो होतो आणि मला समजले कि मी २ दिवस पासून एक विवाहित स्त्रीला मेसेज करत होतो आणि ती पणन माझ्या पेक्षा ७ वर्षे मोठी, मग मी म्हणले कि टाईम पास साठी सर्व करत असतात, मग काही वेळ मी उत्तर दिले नाही तर तिने म्हणले कि शोक लागला काय? तिने सुधा आता पाय फक्विले आणि जोरात जोरात म्हणू लागली ‘ मला चोद…. मला असे वाटले कि माझी आणि त्याची पाणी सोडावयाची वेळ सारखीच होती. मग त्याने थोड्याच वेळात ड्रेस घातला आणि चालला गेला. मग तो खाली वाकला आणि स्वताचे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले आणि जीभ तिच्या जिभेत घातली. ती खूप भुकेली आहे तुझ्या सारख्या मजबूत लंडला शोधात आहे आणि तू आता जोरात जोरत संभोग कर …… आणि एका जोरात झटक्याने सगळ्यात शेवटी त्याने पाणी आत सोडले. आता मी जास्त वेळ वाया न घालवता माझी गोष्ट चालू करतो आहे.काही वेळ चेट केले कि समजत होते कि समोर मुलगा आहे कि मुलगी आहे, जास्त करून फेक लोक होते, पण बहुतेक ११ वाजता मी केलेल्या मेसेज चे रिप्लाय आला होता तिचे नाव स्वाती होते तिचे वय २४ होते, आम्ही असेच इकड तीकड चे बोलत होतो आणि काही जास्त बोलणे झाले नाही मग असेच बाय केले होते आणि चेट बंद केले होते.हि त्या दिवसाची कथा आहे जेव्हा मी रात्री बेरात्री काम करत असे. मी त्या दिवशी ठरविले कि काम सुरु करण्यापूर्वी घरीच २,३ पेग घ्यावयाचे. त्या मुळे मी माझ्या पत्नीला कीस केले आणि आणि माझा हात तिच्या पुसिच्या उंचवाट्यावर घेवून गेलो. मग त्याने तिचे पाय बाजूला करून तिची पुसी चाताव्यास सुरुवात केली. मग तिने अधाश्यासारखा तो लंड हळूच स्वताच्या चुदिमध्ये ढकलला .