Www speed dating com

Podmienkou pre účasť na speed datingu je vyplnenie registračného formulára. Po registrácií na našom webe a vyzbieraní dostatočného množstva uchádzačov v danej vekovej kategórii o speed dating stretnutie ťa budeme opätovne telefonicky kontaktovať s upresnením dátumu podujatia a s informáciami pre bankové spojenie na úhradu vstupného poplatku*.

Informácie ohľadne spracovania osobných údajov si môžeš prečítať v Obchodných podmienkach. Prosím, registruj sa zodpovedne a zváž či sa podujatia naozaj máš záujem zúčastniť, nakoľko podujatia sú plánované vždy na presný počet ľudí.

We are the only organization to routinely screen daters we feel may not be a good fit for our clients.

If we meet a dater we don't think you'll fancy meeting, we'll say 'No thank you' so you don't have to.

We say yes to a very few - limiting it to locales that are at once casually hip and comfortably chic.

A fabulous way to visit or re-visit some of the flirtiest locales in your neighborhood.~~~Much like a private club, not every dater is for us.

emailovú adresu hociktorému účastníkovi speed datingu organizovaným našou spoločnosťou, s ktorým vám po podujatí vyšla „vzájomná zhoda“. Príjemcami osobných údajov je hlavne Prevádzkovateľ a: - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, viac o spracovaní osobných údajov Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

„Vzájomná zhoda“ nastáva keď si dvaja účastníci podujatia navzájom želajú aby boli ich osobné údaje poskytnuté pri registrovaní, boli zdielané s vybranou (ručne zapísanou) osobou na poznámkovej karte účastníkom podujatia. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva: Právo prístupu k osobným údajom Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom.

Po registrácií v registračnom formulári ti zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania.

Ak ti termín a miesto bude vyhovovať uhradíš vstupný poplatok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.

Informácie o cookies nájdete v našich Zásadách používania cookies.

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. c) Registrácia pre účasť na speed datingu rešpektuje a ochraňuje Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácií. d) Registrácia pre účasť na blind datingu Registrovaním sa na o podujatie Blind Dating (používateľ), podľa zákona č. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. Využívame na to script, ktorý po kliknutí na tlačidlo otvorí okno prehliadača so sociálnou sieťou Facebook a následne Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Webová stránka obsahuje linky na iné webové stránky.